สงกรานต์ กระจ่างเนตร์ สามี แหม่ม คัทลียา เป็นบุคคลล้มละลายเเล้ว

Author:

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ “สงกรานต์ กระจ่างเนตร์” นักธุรกิจซึ่งเป็นสามีแหม่ม คัทลียา เป็นบุคคลล้มละลาย หลังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แบงก์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้อง

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่าราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 ส.ค. 2564 เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 2173/2563 กองบังคับคดีล้ม ละลาย 2 ระบุว่า

ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ บริษัท ชาร์เตอร์เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำเลยที่ 1 นายสงกรานต์ กระจ่างเนตร์ จำเลยที่ 2 นางเบญจวรรณ กระจ่างเนตร จำเลยที่ 3 เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564

ก่อนหน้านี้ ราชกิจจานุเบกษา 14 ส.ค.2563 เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท ชาร์เตอร์เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำเลยที่ 1,

นายสงกรานต์ กระจ่างเนตร์ จำเลยที่ 2 และนางเบญจวรรณ กระจ่างเนตร จำเลยที่ 2 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *